Politikalarımız

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Firmamız, “Trafik Elektronik Denetleme Sistemi, Medikal BT Çözümleri, Simülasyon, RFID, NFC Sistemlerinin Yazılım Ve Donanımları ile Bu Hizmetlere Ait Bilişim Alt Yapısı, Ağ Ve Güvenlik Bileşenleri, Siber Güvenliğe Yönelik Zararlı Yazılım Tespiti, Yazılım Donanım Bilişim Altyapısı Ağ Ve Güvenlik Bileşenleri, Tasarım, İmalat, Satış, Kurulum Bakım Ve Satış Sonrası Teknik Destek, Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri” alanında hizmet vermektedir. Firmamız gizlilik, bütünlük ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumayı taahhüt etmektedir. Bilgi ve bilgi güvenliği gereksinimleri kurumsal hedeflerimiz ile aynı doğrultuda olacaktır. Firmamız yönetimi değişime açık, iyi eğitim almış, konusunda yetkin personel istihdamı sağlayacak ve sektör içerisinde rakiplerimizle rekabeti sağlayacak finansmanı sağlayarak, yeterli donanım ve altyapıyı bulunduracaktır. Bu altyapı ve personel ile birlikte gerekli finansmanda sağlanacaktır. İş sürekliliği ve acil durum planları, veri yedekleme prosedürleri, virüslerden ve bilgisayar korsanlarından sakınma, erişim kontrol sistemleri ve bilgi güvenliği ihlal bildirimi temel faaliyetlerimizin temel taşlarını oluşturacaktır. Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda elde edilen açıklıklar ve tehditler bertaraf edilerek müşteri ve personelimizin bilgilerine güvenli erişim sağlanacaktır.

Ayrıca risk değerlendirmeleri sonucunda amaçlarımızı belirleyip bu amaçların başarılması için gerekli olan kaynaklar ve şartlar sağlanacaktır.

Bu politikayı gerçekleştirmek için başta çalışanlarımızın Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını çalışma biçimi haline getirmelerini beklemekteyiz. Tüm personel ve belirli üçüncü tarafların Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili uygun eğitimleri alması sağlanacaktır.

Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartlar ve bu şartların getirdiği fırsatlar ve gereklilikler yerine getirilecek ve bu şartlar sürekli iyileştirilecektir. Ayrıca firmamızın, personelimizin ve tüm ilgili tarafların bu sisteme adaptasyonu sağlanacaktır.

Bilgi Güvenliği Politikamız yılda bir kez ya da firmamızla ilgili önemli değişikliklerin olması durumunda uygunluğunu, doğruluğunu ve etkinliğini sağlamak için yönetim ve birim sorumlularının katılımıyla gözden geçirilmekte ve güncelliği sağlanmaktadır.

KALİTE YÖNETİMİ ve ÇEVRE YÖNETİMİ POLİTİKASI

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi aracılığı ile temel politikamız, bilişim ürünleri tedarik ve entegrasyonunda optimal çözümler sağlayan, güçlü ekip hizmeti ile araştırma ve geliştirme yolu ile komple sistem çözümleri sunan bir firma olmaktır.

Buna yönelik olarak ROBİT TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ; sosyal sorumluluklarının bilincinde, ülke ekonomisine katkıda bulunan bir kuruluş olarak:

  • Yenilikçi, pratik, kaliteli ve güvenli ürün arzını sağlayarak büyümeyi gerçekleştirmeyi,
  • Müşteri odaklı pazarlama yapısı kurmayı,
  • Sektörümüzdeki tüm gelişmeleri; yasal mevzuatlara ve yasalara uyarak yakından takip etmeyi,
  • Alanlarında uzman mühendis kadromuzu eğitimlerle geliştirmeyi ve yeni teknolojilere açık hale getirmeyi,
  • Doğal kaynak kullanımında çevreye saygılı bir kuruluş olmayı,
  • Ürünlerin/hizmetlerin yaşam döngüsünün her aşamasında önemli çevresel etkilerini belirlenmesine katkıda bulunmayı,
  • Çevre kirliliğini önlemeyi,
  • Çevresel performansı iyileştirme çalışmaları yapmayı,
  • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmayı,
  • Geri dönüşüm teknolojisi uygulamayı

Taahhüt ederiz.