Veri Merkezleri

Robit Teknoloji, uçtan uca bütün veri merkezi elementlerini içeren bütüncül bir çözüm sunmaktadır. Fiziki projelendirmeden enerji alt yapı planlamasına, yangın söndürme, alarm,güvenlik izeleme istasyonu gibi alt katman hizmetlerden sunucu,depolama,yedekleme, sanallaştırma,ağ, veri güvenliği gibi aktif sistem olarak adlandırılan sistemlere kadar ihtiyacınız olan tüm çözümler için hizmet sunmaktadır.

Doğru Planlama 

Veri merkezlerinin yaşadığı en büyük problem enerji, soğutma, havalandırma ve yerleşke gibi önemli başlıkların planlı bir şekilde yapılmamasıdır. Veri merkezi planlamasında en temel bilgi kuruluşunuzun temel iş sahasıdır.  Planlama yaparken göz önünde bulundurmanız gereken konuların başında gelecek yıllar içerisinde yapacağınız yatırımlar ve büyüme planları olacaktır. Örneğin perakende sektöründe çalışan bir firma iseniz ve mevcutta 5 şubeniz var iken bir Veri Merkezi planı yapıyorsanız sonraki 5 yılda ulaşabileceğiniz şube sayısını da göz önünde bulundurmak zorundasınız.

Karar Süreçleri

Planlama ile birlikte yapılması gereken en önemli aşamalardan birisi karar aşamasıdır. Müşterinin iş sahasına yönelik veriler toplandıktan sonra veri merkezinde konuşlandırılacak tüm alt yapı ve aktif sistemin belirlenmesi gerekmektedir. Karar aşamasında organizasyonun tüm birimleri değerlendirilmeli, yatırımı yapılacak altyapıda kullanılacak teknolojinin tüm birimlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olması sağlanmalıdır.

Maliyet Analizi

Planlama ve karar aşamasında göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden biriside maliyet analizidir. İktisat teoriminin ilk cümlesi şudur. “İhtiyaçlar sonsuz kaynaklar ise sınırlıdır”.

Maliyet analizi aynı zamanda bütçe planlamasının en önemli veri kaynağıdır. Plan ve karar süreçlerinde atacağınız doğru adımlar maliyet analizi verilerinin gerçeğe en yakın olmasına yardımcı olacaktır. Bu yüzden özellikle planlama süreçlerinde mevcut ve olası ihtiyaçları dikkatlice belirlemek karar aşamasında doğru çözümleri sunmak maliyet analiz aşmasını sağlıklı bir şekilde tamamlanıza yardımcı olacaktır.

Stratejik Planlama Yaklaşımı

Stratejik planlama yaklaşımı genel olarak uzun dönemli hedefleri içeren planlamayı ifade etmektedir. Örneğin mevcut veri merkezinizin alt yapısını oluşturan geleneksel ağ yapsını ve sunucu platformunu daha gelişmiş bir ağ ve sunucu sistemine taşımak istediğinizde ihtiyacınız olan şey stratejik planlama yaklaşımıdır.

Taktiksel Planlama Yaklaşımı

Taktiksel planlama yaklaşımı, karşılaştığınız herhangi bir problemin üstesinden nasıl geleceğinizi ve veya kısa süreli hedeflerinizi ifade eden yaklaşımdır. Örneğin Veri Merkezinize kısa süreli olarak bazı müşterilerinizin erişip ihtiyaç duyduğu servislerden faydalanmalarını sağlayacaksınız. Veri merkezi açısından geçici bir tasarım değişikliği ihtiyacı orataya çıkabilecek bir durumdur. Uzun dönemli planlama gereksinimi yoktur. Bu durumda ihtiyacınız olan taktiksel planlama yaklaşımıdır.

Profesyonel Veri Merkezi Yaklaşımı- PPDIOO

PPDIOO yaklaşımı niteliği itibariyle bir ağ tasarımının yaşam döngüsünü kapsamaktadır. Bu döngü özelliği itibariyle Veri Merkezi tasarımı için de uygulanabilir bir modeldir. Veri Merkezi planlaması yapılırken, maliyetlerin azaltılması, servis sürekliliğinin geliştirilmesi, kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi ve operasyonel giderlerin azaltılması gibi başlıklar ön plandadır. Bu süreçleri Veri Merkezi için bir yaşam döngüsünde yönetmenin oldukça büyük avantajları vardır. Daha verimli, cost-effective olarak adlandırılan maliyet performans değerini optimum seviyede yakalamanıza yardımcı olur. Ayrıca kurmayı planladığınız sistemin yeni teknolojilere de adaptasyonunun daha kolay bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. PPDIOO yaklaşımının her aşaması organizasyonlar için hayati önem arz etmektedir.

Bu yaklaşımının en önemli özelliklerinden biri fazlar arasında esnek bir geçişin olmasıdır (two-way relationship). Yani akış sadece Prepare ile başlayıp Optimize ile bitmemektedir. Örneğin implementation aşamasında karşılaşacağınız bir sorun için için design fazına dönüp fix alabilir veya plan aşamasına geri bildirim yapabilirsiniz.

  • Botaş Mobil Veri Merkezi
  • Kırgızistan Dış İşleri Bakanlığı Veri Merkezi
  • Kara Kuvvetleri Komutanlığı EDOK
  • Daha Fazla Referans İçin İletişime Geçiniz.

Bu hizmetimiz hakkında bilgi almak için lütfen aşağıdaki bilgileri doğru bir biçimde doldurun