Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi bir çok çağdaş otomasyon sistemini , veri alışverişlerini, üretim teknolojilerini ve ekonomik üretim modellerini içeren kolektif bir terimdir . Ana yapı olarak siber-fiziksel sistemler , nesnelerin ve hizmetlerin internetinden oluşmaktadır.

Bu yapı ile akıllı fabrikalar vizyonun oluşmasını sağlarken , fiziksel işlemleri siber-fiziksel sistemlerle izlemek , fiziksel dünyanın sanal kopyasını oluşturmak ve merkezi olmayan kararların verilmesini hedeflemektedir. Nesnelerin interneti ile siber-fiziksel sistemler birbirleri ile ve insanlar ile gerçek zamanlı olarak iletişime geçip işbirliği içinde çalışabileceklerdir . Hizmetlerin interneti ile iç hem de çapraz hizmetler sunulacak ve kullanıcılar tarafından değerlendirilecektir.

Türkiye’yi Endüstri 4.0’da bir üst lige çıkaracak yerli ve milli yapay zekayı üretme yolunda yeterli donanıma sahip insan kaynağının yetişmesi büyük öneme sahiptir.

Endüstri 4.0 dönüşümünün gerçekleşebilmesi için akıllı cihaz ve sistemler kadar, bu sistemlerin geliştirilmesi, kurulması, kullanılması gereklerini de beraberinde getirmektedir. Bu yüzden Endüstri 4.0’a geçme aşamasında insan 4.0’ı yetiştirmeliyiz.

Sistemin bir parçası olarak insan 4.0 faktörü olarak uyum sağlama yetenekleri güçlü elemanlar ve yöneticilerden oluşarak, bu dönüşümün en önemli parçaları olacaktır.

 

Neler Yapıyoruz?

Endüstri 4.0 ile hayatımıza giren

• IoT Nesnelerin İnterneti

• Yapay Zeka

• Siber – Fiziksel Sistemler

• Siber Güvenlik

• Büyük Veri

• Sistem Entegrasyonu

 • Bulut Bilişim Sistemi

gibi kavramlar ışığında müşteri istek ve ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

Bu hizmetimiz hakkında bilgi almak için lütfen aşağıdaki bilgileri doğru bir biçimde doldurun