Bilgi Toplumu Hizmetleri

2008 yılında Gazi Üniversitesi Teknopark Ankara bünyesinde kurulan firmamız Ankara içinde üç farklı lokasyon, İstanbul ve İsveç ofisleri ile mühendislik çalışmaları yürütmektedir. 

Teknolojiye katkı sağlayan çözüm ortaya koyan başta elektronik, yazılım ve mekatronik alanlarında ürünler üreten, Cisco, DELL EMC, HP Enterprise, IBM partnerlıkları ile bilişim sektöründe faaliyet göstermektedir. 

Ayrıca firmamız DJI Enterprise, Sensys Gatso Traffic AB gibi katma değerli ürünlerin Türkiye distributörüdür. 

Faaliyet gösterilen sektörler: Bilişim Sistemleri, Yazılım Geliştirme, Elektronik Sistem Entegrasyonları, Medikal Cihaz Üretimleri ve Servis ve Bakım hizmetleridir. 

Kuruluş Yılı: 2008 

Merkez: Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2820. Sokak No:6 Çayyolu Çankaya Ankara

Ödenmiş Sermaye: 2.000.000,00 TL 

Kayıtlı olunan ticaret odası : Ankara Ticaret Odası ve Ankara Sanayi Odası 

Bilgi Güvenliği Politikamız

  • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak
  • Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamak.
  • Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak. 
  • Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak.
  • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek
  • Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik Firmasal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.
  • Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak
  • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak
  • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.
  • Firma itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak.