Kalite

KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Müşterinin belirttiği çalışma esaslarına, gerekliliklerine ve yasal düzenlemelere tam olarak uymak,
  • Yönetim sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamak,
  • Müşteri memnuniyetini artırmak,
  • Bilgili ve deneyimli personel çalıştırmak ve bunun yanı sıra çalışanlarımıza uygun çalışma ortamı sağlamak,
  • Tüm çalışanlarımızın çevre bilincine ulaşmasını sağlamak için sürekli bilinçlendirilmesini, eğitimini ve gelişimini sağlamak,
  • Tüm bunları etkin bir şekilde yürütmek şirketimizin kalite politikasıdır.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Kuruluşa, müşteri ve yasal şartları karşılayan ürün ve hizmetleri sürekli sağlama ve sürekli iyileştirme yeteneği kazandırır. Müşteri odaklılığın artması ile müşteri memnuniyeti sağlamak için fırsatlar sağlar. Kuruluşun kapsamı ve amaçları ile ilişkili risklerin ve fırsatların belirlenmesini sağlar.

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Kuruluş genelinde, bilgi sistemleri ve zayıflıkların nasıl korunacağı konusundaki farkındalığın arttırılmasını, bilgi varlıklarının gizliliğinin korunmasını, risklerin en az seviyeye indirilip doğru, güvenilir ve geçerli bilgilerin sağlanmasını ve yasal tarafların zorunlu kıldığı kriterlerin yerine getirilmesini sağlar.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanmasını ve stratejilerinin belirlenmesini, işletme itibar ve pazar payının artırılmasını, maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılmasını sağlar.

ISO 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ

Bilgi teknolojisi risklerini ve karmaşıklığını yönetmek için sistemin planlanmasını ve sürekli iyileştirilmesini sağlar ve bilgi teknolojisi hizmetlerini çalışır durumda tutar, hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişilebilirlikte artış sağlar.

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

 İş yerinde çalışanları korumak, müşteriler ve halk için sağlık ve güvenlikle ilgili riskleri azaltmak, ortadan kaldırmak veya en aza indirmek, işletme ve üretim güvenliğini sağlamak, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili asgari şartları ortaya koymak için geliştirilmiş bir sistemdir.

TS ISO/IEC 15504 SPICE BELGESİ

SPICE modelinin amacı farklı yazılım süreç değerlendirme model ve yöntemleri için ortak bir ana prensip sağlamaktır. Böylece değerlendirmelerin sonuçlarının ortak bir bağlamda rapor edilmesi sağlanır. Referans model iyi yazılım mühendisliği için gerekli olan temel hedefleri üst seviyede tarif eder ve yazılımı elde etme, sağlama, geliştirme, işletme, tekâmül ettirme ve destek yeterliliği oluşturmayı isteyen her yazılım kuruluşuna uygulanır. Model, belirli bir kuruluş yapısı, yönetim felsefesi, yazılım yaşam döngüsü modeli, yazılım teknolojisi ya da geliştirme metodolojisini temel almaz. Bu referans modelin mimarisi, süreçleri yazılım personelinin yazılım süreçleri yönetiminin sürekli iyileştirmesi için anlaması ve kullanmasına yardımcı olacak şekilde düzenler.